صورتک « کپان » متعلق به خانواده « گلی » (Goli) است، درمیان « بئوله »‌ها « گلی » (Goli) درچهارموقعیت زمانی: خطر، بیماری، تدفین و مقابله با نیروهای اهریمنی ظاهر می‌شود و روی نیروهای فرازمینی تاثیرات مثبتی دارد.

 

مشخصه‌ ظاهری:

صورتک « کپان » از چوبی با وزن متوسط ساخته شده است، ظاهر خاص آن با منحنی‌های بسیار زیبا مورد توجه است. موی سربه رنگ مشکی با سه برآمدگی بافت‌مانند است که به سمت عقب کشیده شده‌اند و به برآمدگی میانه متصل‌اند.

صورت صورتک آرام و جدی است و به رنگ قرمز است و نشانه‌هایی از زخم آرایی با برآمدگی‌هایی روی پیشانی، گونه‌ها و کناره‌های دهان دیده می‌شود.

ابروها در این صورتک کشیده و بلند، بینی کوچک و کشیده، چشم‌ها بزرگ و رنگ شده با پلک‌های رنگی که به سمت جلو نگاه می‌کنند.

دو روزنه کوچک در چشم‌ها ایجاد شده که به وسیله آن فردی که صورتک را حمل می‌کند اطراف خود را می‌بیند به طور کلی این صورتک هنر استادانه مردم قبیله « بئوله » است .

روی سر آن یک ماه است که مانند تاجی برروی آن می‌باشد. در فستیوالی برای احترام به زنان، مردان با این صورتک در نقشی زنانه، ملیح و با قدم‌هایی ظریف، زیبایی و قدرت زنان را جشن می‌گیرند.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *