بخش فرهنگی سفارت ساحل عاج و گالری کاما برگزار می کنند :

کووت دیووار

نمایشگاه صورتک و آثار حجم قبایل ساحل عاج

به کوشش محمد حمزه ای

افتتاحیه : جمعه 16 آذرماه از ساعت 17 تا 21

نمایشگاه تا تاریخ 26 آذر ماه 1397 ادامه دارد

تهران گالری کاما

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *